Logo

Liikleja

Mis on Eesti liikluses valesti? Mille üle saab uhke olla? Milliste reeglite vastu kõige enam eksitakse? Saatesari “Liikleja” võtab kord kuus luubi alla ühe liiklusohutusalase teema. “Liikleja” näitab, mis toimub Eesti liikluses, annab nõu ja jagab näpunäiteid, mis on elupäästvad ning muudavad liikluse Eestis ohutumaks. Septembrikuu "Liikleja" saates on fookuses liiklus asulasisestel teedel! Kus ja miks jalakäijate ning sõidukite kokkupõrked juhtuvad? Kas ja kuidas saaks liiklusohutust suureneda inimsõbraliku ja esteetilise linnaruumi kujundamise abil? Kui suur mõju on juba väikesel kiiruseületusel? Saates saavad sõna Transpordiameti ekspert Sirli Tallo, sõidukoolitaja Indrek Madar ning liikuvusekspert Tõnis Savi. Saatejuht on Jaanus Koort.
Eesti
2023
Osa 5 - Ohutu liiklemiskiirus linnas
Mis on Eesti liikluses valesti? Mille üle saab uhke olla? Milliste reeglite vastu kõige enam eksitakse? Saatesari “Liikleja” võtab kord kuus luubi alla ühe liiklusohutusalase teema. “Liikleja” näitab, mis toimub Eesti liikluses, annab nõu ja jagab näpunäiteid, mis on elupäästvad ning muudavad liikluse Eestis ohutumaks. Septembrikuu "Liikleja" saates on fookuses liiklus asulasisestel teedel! Kus ja miks jalakäijate ning sõidukite kokkupõrked juhtuvad? Kas ja kuidas saaks liiklusohutust suureneda inimsõbraliku ja esteetilise linnaruumi kujundamise abil? Kui suur mõju on juba väikesel kiiruseületusel? Saates saavad sõna Transpordiameti ekspert Sirli Tallo, sõidukoolitaja Indrek Madar ning liikuvusekspert Tõnis Savi. Saatejuht on Jaanus Koort.
Osa 4 - Kaherattalise võlu ja valu
Mis on Eesti liikluses valesti? Mille üle saab uhke olla? Milliste reeglite vastu kõige enam eksitakse? Saatesari “Liikleja” võtab kord kuus luubi alla ühe liiklusohutusalase teema. “Liikleja” näitab, mis toimub Eesti liikluses, annab nõu ja jagab näpunäiteid, mis on elupäästvad ning muudavad liikluse Eestis ohutumaks. Augustikuu "Liikleja" saates on fookuses Eestimaa teedel liiklevad kaherattalised. Milliseid lube on vaja? Kui tihti tuleb ülevaatusel käia? Mis on peamised õnnetuste põhjused ja kuidas neid vältida? Kui oluline on õige turvavarustus? Saates saavad sõna Transpordiameti ekspert ja PPA alarmsõidu koolitaja. Oma sõidukogemustest kaherattalisega räägib meelelahutaja Arlet Palmiste. Saatejuht on Jaanus Koort.
Osa 3 - Kui juhid, siis kaine peaga!
Mis on Eesti liikluses valesti? Mille üle saab uhke olla? Milliste reeglite vastu kõige enam eksitakse? Saatesari “Liikleja” võtab kord kuus luubi alla ühe liiklusohutusalase teema. “Liikleja” näitab, mis toimub Eesti liikluses, annab nõu ja jagab näpunäiteid, mis on elupäästvad ning muudavad liikluse Eestis ohutumaks. Juulikuu "Liikleja" saates uurime, millist mõju avaldab alkohol inimese võimele sõidukit juhtida? Miks inimesed ikkagi lähevad joobes peaga juhtima? Mida kujutab endast rehabilitatsiooniprogramm „Korralik juht” ehk KOJU? Saates saavad sõna Transpordiameti ekspert, politseinik ja liikluspsühholoog. Promilliprillidega paneb end tasakaalu- ja reaktsioonikatses proovile telenägu Robert Rool. Saatejuht on Jaanus Koort.
Osa 2 - Elektritõukeratturi õigused ja kohustused
Mis on Eesti liikluses valesti? Mille üle saab uhke olla? Milliste reeglite vastu kõige enam eksitakse? Saatesari “Liikleja” võtab kord kuus luubi alla ühe liiklusohutusalase teema. “Liikleja” näitab, mis toimub Eesti liikluses, annab nõu ja jagab näpunäiteid, mis on elupäästvad ning muudavad liikluse Eestis ohutumaks. Juunikuu "Liikleja" saates on fookuses elektritõukerattad ja nendega liiklemise õigused ning kohustused. Kui tihti ja kuidas kontrollib politsei elektritõukerattajuhtide kainust ning mis on trahvide suurused? Millega peavad lapsevanemad arvestama, kui lapsele elektritõukeratta ostavad? Millised on elektritõukeratastega juhtunud õnnetuste põhilised vigastused? Saates saavad sõna Transpordiameti ekspert, politsei ja Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas. Oma sõidukogemusi elektritõukerattaga jagab muusik Artjom Savitski. Saatejuht on Jaanus Koort.
Osa 1 - Piirkiirusel on põhjus
Mis on Eesti liikluses valesti? Mille üle saab uhke olla? Milliste reeglite vastu kõige enam eksitakse? Saatesari “Liikleja” võtab kord kuus luubi alla ühe liiklusohutusalase teema. “Liikleja” näitab, mis toimub Eesti liikluses, annab nõu ja jagab näpunäiteid, mis on elupäästvad ning muudavad liikluse Eestis ohutumaks. Maikuu "Liikleja" saates on fookuses kiirus asulavälistel teedel. Miks on erinevatel maanteedel erinev piirkiirus? Miks ei või igal pool 90 km/h sõita? Mida kujutab endast liikluse rahustamine? Saates saavad sõna Politsei- ja Piirivalveameti ning Transpordiameti eksperdid. Lisaks paneb end liikluses proovile laulja Uku Suviste. Saatejuht on Jaanus Koort.
Osa 12 - Droonide ohutu lennutamine
Mis on Eesti liikluses valesti? Mille üle saab uhke olla? Milliste reeglite vastu kõige enam eksitakse? Saatesari “Liikleja” võtab kord kuus luubi alla ühe liiklusohutusalase teema. “Liikleja” näitab, mis toimub Eesti liikluses, annab nõu ja jagab näpunäiteid, mis on elupäästvad ning muudavad liikluse Eestis ohutumaks. Tänases "Liikleja" saates on fookuses mehitamata õhusõidukid ehk droonid ning nende ohutu lennutamine. Kuidas lennutada droone ohutult ja nii, et seadusega pahuksisse ei satuks, mida on oluline teada enne nende lennutamist ning kes tohivad üldse droone lennutada. Uurime, mida kujutab endast droonide kaardirakendus ja demonstreerime, millist kahju võib teha drooni mitteoskuslik kasutamine. Saates saavad sõna Transpordiameti spetsialistid ja droonientusiastid. Saatejuht on Jaanus Koort.
Osa 11 - Eluohtlikud kõrvalised tegevused liikluses
Mis on Eesti liikluses valesti? Mille üle saab uhke olla? Milliste reeglite vastu kõige enam eksitakse? Saatesari “Liikleja” võtab kord kuus luubi alla ühe liiklusohutusalase teema. “Liikleja” näitab, mis toimub Eesti liikluses, annab nõu ja jagab näpunäiteid, mis on elupäästvad ning muudavad liikluse Eestis ohutumaks. Täna on "Liikleja" saates fookuses kõrvalised tegevused liikluses. Miks on autoroolis telefoniga rääkimine ja sõnumite trükkimine eluohtlik? Mida tuleks raudteed ületades silmas pidada ja mida teha, et lapsed ei oleks teed ületades ninapidi telefonis? Auto juhtimise simulaatoris paneb end kõrvaliste tegevustega proovile saatejuht ja laulja Kethi Uibomägi. Saates saavad sõna Transpordiameti ekspert, Operation Lifesaver Estonia tegevjuht Tamo Vahemets ning Politsei- ja Piirivalveameti esindaja. Saatejuht on Jaanus Koort.
Osa 10 - Maastikusõidukiga liiklemise ABC
Mis on Eesti liikluses valesti? Mille üle saab uhke olla? Milliste reeglite vastu kõige enam eksitakse? Saatesari “Liikleja” võtab kord kuus luubi alla ühe liiklusohutusalase teema. “Liikleja” näitab, mis toimub Eesti liikluses, annab nõu ja jagab näpunäiteid, mis on elupäästvad ning muudavad liikluse Eestis ohutumaks. Seekordses “Liikleja” saates on fookuses ohutu liiklemine maastikusõidukitega. Mis on maastikusõidukid ning kus tohib nendega liigelda? Milline turvavarustus on soovituslik maastikusõidukitega liiklemisel? Mis on oluline jälgida nendega liiklemisel, et sõit kulgeks ohutult? Saates saavad sõna Transpordiameti eksperdid, PPA esindaja ning Keskkonnaameti peadirektor. ATV-ga paneb end proovile muusik Jaagup Kreem. Saatejuht on Jaanus Koort.
Osa 9 - Eakad liikluses
Mis on Eesti liikluses valesti? Mille üle saab uhke olla? Milliste reeglite vastu kõige enam eksitakse? Saatesari “Liikleja” võtab kord kuus luubi alla ühe liiklusohutusalase teema. “Liikleja” näitab, mis toimub Eesti liikluses, annab nõu ja jagab näpunäiteid, mis on elupäästvad ning muudavad liikluse Eestis ohutumaks. Seekordses "Liikleja" saates on fookuses eakad liiklejad. Miks tuleb alates 65. aastaseks saamisest iga viie aasta tagant tervisekontrollis käia? Kas ja kuidas erineb eakas sõidukijuht noorest autojuhist? Miks on oluline kanda helkurit? Millega tuleb arvestada teed ületades nii asulasisesel- kui asulavälisel teel? Saates saavad sõna Transpordiameti eksperdid, liikluspsühholoog ja eakad liiklejad. Saatejuht on Jaanus Koort.
Osa 8 - Pime aeg ja talvised teeolud
Mis on Eesti liikluses valesti? Mille üle saab uhke olla? Milliste reeglite vastu kõige enam eksitakse? Saatesari “Liikleja” võtab kord kuus luubi alla ühe liiklusohutusalase teema. “Liikleja” näitab, mis toimub Eesti liikluses, annab nõu ja jagab näpunäiteid, mis on elupäästvad ning muudavad liikluse Eestis ohutumaks. Tänases "Liikleja" saates on fookuses pime aeg ja talvised teeolud. Miks ikkagi on helkuri kandmine nii oluline ning kuidas seda korrektselt kasutada? Kuidas erineb talvisel ajal auto juhtimine suvisest liiklemisest ning kuidas talviste teeoludega liikluses käituda, kui auto kaotab juhitavuse? Kuidas jõuab info muutuvteabega liiklusmärkidele? Libedarajal paneb end proovile stand-up koomik Mattias Naan. Saates saavad sõna Transpordiameti eksperdid ja sõidukoolitaja Indrek Madar. Saatejuht on Jaanus Koort.
Osa 7 - Väsimus autoroolis
Mis on Eesti liikluses valesti? Mille üle saab uhke olla? Milliste reeglite vastu kõige enam eksitakse? Saatesari “Liikleja” võtab kord kuus luubi alla ühe liiklusohutusalase teema. “Liikleja” näitab, mis toimub Eesti liikluses, annab nõu ja jagab näpunäiteid, mis on elupäästvad ning muudavad liikluse Eestis ohutumaks. Saatesarja seitsmendas osas on fookuses väsimus autoroolis. Kuidas väsimus ja vähene uneaeg mõjutavad autojuhti? Kuidas väsimust ära tunda ja mida sel juhul teha? Samuti tutvustame teedele paigaldatud täristeid ja põristeid, mis on abiks, kui juhil tähelepanu kaob või juht koguni roolis uinub. Oma kogemusest roolis magama jäämisest räägib teleprodutsent Martin Korjus. Saates saavad sõna Politsei- ja Piirivalveameti ning Transpordiameti eksperdid ja unearst dr Erve Sõõru. Saatejuht on Jaanus Koort.
Osa 6 - Elupäästev turvavarustus
Mis on Eesti liikluses valesti? Mille üle saab uhke olla? Milliste reeglite vastu kõige enam eksitakse? Saatesari “Liikleja” võtab kord kuus luubi alla ühe liiklusohutusalase teema. “Liikleja” näitab, mis toimub Eesti liikluses, annab nõu ja jagab näpunäiteid, mis on elupäästvad ning muudavad liikluse Eestis ohutumaks. Saatesarja kuuendas osas on fookuses sõidukite turvavarustus ja selle õige kasutamine. Kuidas kinnitada turvavöö õigesti? Kuidas väljuda katusele paiskunud autost? Miks ei taheta bussis turvavööd kinnitada? Samuti räägime laste turvavarustusest ning lemmikloomade transpordist autoga. Saates saavad sõna Politsei- ja Piirivalveameti ning Transpordiameti eksperdid ja eeskujulik lapsevanem Marili Vatt. Lisaks paneb end saates proovile laulja Getter Jaani. Saatejuht on Jaanus Koort.
Osa 5 - Linnaliikluses varitsevad ohud
Mis on Eesti liikluses valesti? Mille üle saab uhke olla? Milliste reeglite vastu kõige enam eksitakse? Saatesari “Liikleja” võtab kord kuus luubi alla ühe liiklusohutusalase teema. “Liikleja” näitab, mis toimub Eesti liikluses, annab nõu ja jagab näpunäiteid, mis on elupäästvad ning muudavad liikluse Eestis ohutumaks. Saatesarja viiendas osas on fookuses liiklus asulasisestel teedel. Miks ja kes kihutavad? Kuidas ohutult teed ületada? Kuidas näevad lapsed liikluspilti ja mis ohud lapsi liikluses täiskasvanutest rohkem ähvardavad? Saates saavad sõna Politsei- ja Piirivalveameti ning Transpordiameti eksperdid. Oma kogemusi linnaliikluses jagavad ka tuntud laulja Birgit Sarrap ja tema poeg Simeon. Saatejuht on Jaanus Koort.
Osa 4 - Sisevetel liiklemise meelespea
Mis on Eesti liikluses valesti? Mille üle saab uhke olla? Milliste reeglite vastu kõige enam eksitakse? Saatesari “Liikleja” võtab kord kuus luubi alla ühe liiklusohutusalase teema. “Liikleja” näitab, mis toimub Eesti liikluses, annab nõu ja jagab näpunäiteid, mis on elupäästvad ning muudavad liikluse Eestis ohutumaks. Saatesarja neljandas osas on fookuses liiklus Eesti siseveekogudel ja jõgedel. Miks ei tohi jõel suuri laineid tekitada? Kuidas kanda päästevesti nii, et sellest vette kukkudes ka kasu oleks? Teeme katse ja näitame, mida teevad väikelaeva tekitatud lained sõudepaatidele. Saates saavad sõna Transpordiameti väike- ja siseveelaevade üksuse vaneminspektor Rait Prits ja tuntud saatejuht Gaute Kivistik, kes on Merekooli diplomiga laevajuht ja juhib mööda Emajõge väikest reisilaeva. Saatejuht on Jaanus Koort.
Osa 3 - Eluohtlikud kiiruseületamised maanteedel
Mis on Eesti liikluses valesti? Mille üle saab uhke olla? Milliste reeglite vastu kõige enam eksitakse? Saatesari “Liikleja” võtab kord kuus luubi alla ühe liiklusohutusalase teema. “Liikleja” näitab, mis toimub Eesti liikluses, annab nõu ja jagab näpunäiteid, mis on elupäästvad ning muudavad liikluse Eestis ohutumaks. Saatesarja kolmandas osas on fookuses kiiruseületamised asulavälistel teedel. Miks ja kes kihutavad? Miks on kiiruse ületamine ohtlik ja selle ajavõit tühine? Mida arvab politsei tulede vilgutamisest? Lisaks teeme katse, kus näitame kiiruse kasvades peatumisteekonna muutumist. Saates saavad sõna Politsei- ja Piirivalveameti ning Transpordiameti eksperdid. Saatejuht on Jaanus Koort.
Osa 2 - Alkohol ja autorool ei käi kokku
Mis on Eesti liikluses valesti? Mille üle saab uhke olla? Milliste reeglite vastu kõige enam eksitakse? Saatesari “Liikleja” võtab kord kuus luubi alla ühe liiklusohutusalase teema. “Liikleja” näitab, mis toimub Eesti liikluses, annab nõu ja jagab näpunäiteid, mis on elupäästvad ning muudavad liikluse Eestis ohutumaks. Saatesarja teises osas keskendume alkoholi tarvitanud autojuhtidele. Räägime joobes juhtimise tagajärgedest, viisidest, kuidas takistada sõpradel alkoholi mõju all rooli minemast ning näitame, kuidas alkohol mõjutab inimese tähelepanu erinevaid aspekte. Saates räägib oma loo ka Marek Rüütli, kes on ligikaudu 30 aastat olnud ratastoolis, sest läks noore mehena pärast pidu purjus peaga autorooli ja põhjustas liiklusõnnetuse. Sõna saavad ka Politsei- ja Piirivalveameti, Transpordiameti ja Tervise Arengu Instituudi eksperdid. Saatejuht on Jaanus Koort.
Osa 1 - Elektritõukerataste võlu ja valu
Mis on Eesti liikluses valesti? Mille üle saab uhke olla? Milliste reeglite vastu kõige enam eksitakse? Saatesari “Liikleja” võtab kord kuus luubi alla ühe liiklusohutusalase teema. “Liikleja” näitab, mis toimub Eesti liikluses, annab nõu ja jagab näpunäiteid, mis on elupäästvad ning muudavad liikluse Eestis ohutumaks. Saatesarja esimeses osas keskendutakse kergliikuritele. Elektrilised tõukerattad on tulnud, et jääda ja olgem siis kõik nendega liigeldes ettevaatlikud, tähelepanelikud ja arvestagem teistega. “Liikleja” saates saavad sõna Transpordiamet, Politsei, PERH-i EMO vanemarst. Oma sõidukogemusi kergliikuriga jagab tuntud telenägu Lauri Pedaja. Saatejuht on Jaanus Koort.